tirsdag den 10. juni 2014

Letter snart

Med kun godt en uge til take-off er travlheden som altid stor. Jeg arbejder som en hest med at færdiggøre alle de ambitiøse opgraderinger af Mathilde, som jeg mener er nødvendige for en sikker tur ud i Nordatlanten. Blandt de største kan nævnes tilføjelse af et tredje reb i storsejlet, som vil gøre det muligt at rebe ned til regulært stormsejl. Faldbarmen sidder så i højde med salingshornene! Det lyder ikke som nogen stor operation, men med sejlet så hårdt rebet er belastningen på masten flyttet ned til midten, hvor den er mangelfuldt afstivet. Derfor har jeg valgt at tilføje et babystag, som skal kunne afmonteres, når der ikke sejles i stormvejr. Babystaget sættes i fordækket, som igen ikke er tilstrækkeligt afstivet på midten, derfor har jeg tilføjet en wire fra undersiden af beslaget i dækket til bunden af båden.

Selve rebningen af sejlet kræver adskillige blokke, ringe og 30 meter tovværk, foruden at sejlet har skullet sys om. Den samlede udgift er i størrelsesordenen 6000 kr., og der er brugt et stort antal arbejdstimer! Det ene tager det andet...

Jeg fik syet et seriedrivanker i England til den halve pris i forhold til USA. Det mangler nu at få monteret de enorme røstjern, som det i givet fald skal fastgøres i. Det er det eneste, større projekt som mangler, men også det rummer en del uforudsigelige faktorer. Erfaringen byder mig ikke at glæde mig, før arbejdet er gjort helt færdigt!

Der er tilføjet en stor og meget grim radarreflektor, som med en sindrigt, hjemmegjort beslag er fastgjort oven på radaren, og dermed kan vippes til lodret under krængning. Under indsejling til Haringvliet i Holland sidste år gjorde kystvagten os opmærksomme på, at vi var stort set usynlige på radar, på trods af en rør-reflektor, som hænger og pynter i mastetoppen. Det er ikke så rart at tænke på, når man ligger og prøver at sove alene på havet, mens skibet tonser fremad i mørket.

Ud over disse og en del andre mindre opgraderinger har jeg villet helt til bunds i reparationer fra sidste år: der er installeret ny log/lod, slingrekøjer er forstærket, nyt kardansk ophæng af komfuret, ny jordforbindelse til batteriet, vindmølle geninstalleret, ny Navtex-antenne. Og så er den almindelige vedligeholdelse, som er et årligt tilbagevendende ritual, med årligt tilbagevendende overraskelse over det egentlige omfang.

Hertil kommer den sædvanlige, lange række gøremål i forbindelse med en afsejling: research og hjemtagning af søkort og pilots, opdateringer af samme, læsning af litteratur om Færøerne, stor-proviantering, planlægning af den hjemlige andedams ve og vel imens osv. Det bliver forhåbentlig klart for den indsigtsfulde læser, hvorfor bogen om Englands-turen allerede tidligt i processen blev skrinlagt indtil efteråret. Den er færdigskrevet, men mangler redigering og gennemskrivning foruden den store indsats med layout, tryk og distribution, så den kommer til at vente. Tålmodighed, out there! I min ende skal der først og fremmest sejles!

Jeg glæder mig til at dele oplevelserne på togtet til Færøerne med jer derude. I lighed med sidste år vil der være mulighed for at følge togtet over satellitsender (under "Position" her på siden), og jeg vil skrive så ofte det er muligt om oplevelserne derude på det store hav. Stay tuned!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar