fredag den 18. oktober 2013

Hov, hvad skete der nu?!

Jeg har valgt at fjerne næsten alle blog-indlæg om turen rundt om England. De var primært tænkt som en "realtime"-oplevelse for alle jer, som ikke endnu eller for tiden selv er på eventyr. Som sådan har de gjort god fyldest: 600 mennesker har besøgt siden under rejsen, heraf har de 350 været tilbagevendende læsere.
Opmuntret af den store interesse, samt af mange positive tilbagemeldinger fra læserne, er jeg som sagt gået i gang med en "genskrivning" af hele rejsen i bogform. Det anderledes format stiller helt andre krav til skriveprocessen, og bogen kommer rundt om mange tanker og følelser, som opstod i forbindelse med rejsen. Det forhindrer den naturligvis ikke i at indeholde en omfattende, nyskrevet beretning om rejsens mange, oplevelsesmættede detaljer. 
Vil du opleve eller genopleve det uforglemmelige familieeventyr til søs, skal du naturligvis læse den, når den udkommer! Send gerne en mail, så holder jeg dig underrettet om, hvornår bogen er i handlen.

søndag den 13. oktober 2013

Bog på vej

Så slap det ud: jeg har taget de første, dybe spadestik til en bog. Den tager udgangspunkt i vores rejse rundt om England, men hvor bloggen er temmelig faktuel kommer bogen også til at handle om, hvordan det psykologisk blev muligt at gøre denne rejse, så forskellige som vi er. Det var nemlig absolut ikke en selvfølge.
Jeg vil også komme ind på Ligusterhækkens Trekantbane, mænd og kvinder, naturens kræfter, menneskets mål, kærligheden og friheden som modsætninger eller ligemænd, længslerne  - og havet og livet i det hele taget.
Bogen forventes at udkomme til foråret.
Endnu kendes processens forløb naturligvis ikke, men jeg regner med at blogge smagsprøver og andet relevant i løbet af vinteren.

Artiklen er fra Aarhus Stiftstidende tirsdag d. 8. oktober 2013:


tirsdag den 1. oktober 2013

Statistisk efterskrift

 • Vi var afsted i 120 dage
 • Vi sejlede ialt 2567 sømil eller 4754 km.
 • Vi besøgte 69 havne, og lå altså gennemsnitligt 1,7 dage hvert sted.
 • Den effektive sejltid var sammenlagt 548 timer og 25 minutter, eller 23 døgn og 15 minutter. Resten af tiden lå vi i havn. Man vil således kunne gøre turen på godt 3 uger, forudsat at man ikke stopper og ser noget som helst!
 • Vi havde en gennemsnitsfart under sejlads på 4,7 knob, eller 8,7 km/t.
 • Vi gik for motor i skræmmende 269 timer og 30 minutter, dvs. 49 % af sejltiden! Det var en ekstremt vindfattig sommer!
 • Herunder fyrede vi 479 liter benzin af, til en samlet værdi af kr. 5831.
 • Det giver et gennemsnit på 1,8 liter/time for motor, og en samlet brændstoføkonomi (tid for sejl medregnet) på 5,36 sømil/liter, eller 9,9 km/l.
 • Vi betalte ialt kr. 9253 i havnepenge, fordelt på 73 nætter, dvs. gennemsnitligt 127 kr./nat.
 • De øvrige nætter var vi enten undervejs på havet, lå for anker eller gennemsejlede skotske kanaler, hvor man ikke betaler havnepenge, men et fast beløb for gennemsejling. Fordelt på de ialt 119 nætter, vi var ude, giver det et gennemsnit på 78 kr./nat.
 • Hertil kommer kanalafgifter i Den kaledoniske Kanal og Crinan-kanalen på ialt ca. kr. 3500.
 • Vi havde, og hold nu godt fast, ialt 5 regnvejrsdage (fem!) ud af de 120 dage, vi var afsted! Regnvejrsdage er her defineret som dage, hvor det regner det meste af dagen. Udover det havde vi kun en anelse bygedryp en meget sjælden gang imellem. Hvor heldig kan man egentlig være?!
 • Vi brugte, på madindkøb og restauranter...nej, det får I sgu ikke at vide!